Software voor Getaltheorie

Getaltheorie is een boeiend vak. Het wordt pas echt boeiend als je zelf met getallen kunt experimenteren zonder gehinderd te worden door de grootte van de getallen of door de hoeveelheid berekeningen. Hiertoe zijn een aantal zeer geschikte programmas beschikbaar.Van elk programma geven we een korte omschrijving. Je kunt het programma via internet downloaden door het "links" aanklikken van de link. Als het goed is verschijnt er een dialoogbox waarop je kunt aangeven waar de file moet komen.

PARI Dit programma is oorspronkelijk geschreven door een groep getaltheoretici uit Bordeaux. Momenteel is dit het werkpaard voor veel onderzoekers op getaltheoriegebied. In feite is het een calculator waarop je met getallen van willekeurige grootte en precisie kunt rekenen. Ook is er een indrukwekkende hoeveelheid getaltheoretische functies ingebouwd. De exe-file is te downloaden van de site http://pari.math.u-bordeaux.fr/, daarna 'downloads' kiezen. Je kunt kiezen tussen een uitgebreide 'self-installing' versie, of een heel simpele versie. Na opstarten van het programma krijg je in een zogenaamde DOS-box een vraagteken als prompt te zien waarachter je het gewenste commando kunt intikken. Probeer eens 2^1000, of gcd(2^1000-1,3^1000-1) (gcd betekent 'greatest common divisor' de ggd dus). Pari kan worden afgesloten met het commando \q. Een ander belangrijk commando is het vraagteken '?'

Documentatie is hard nodig, doordat veel commando's in PARI een nogal cryptische naam hebben. Er zijn drie documentatiefiles. Een referentiekaart waarop alle commando op twee bladen bij elkaar staan. Een TUTORIAL die ik de beginnende PARI-gebruiker zeer sterk aanraadt. Dan is er de uitgebreide manual (users), waarin alles op PARI-gebied beschreven staat. Hoofdstuk 3 daarvan is ook geschikt als inleiding, Deze files staan onder de volgende links:

Alle PARI files zijn copieen van files in de thuishaven van PARI, namelijk http://pari.math.u-bordeaux.fr/