Discrete modellen in de toegepaste wiskunde (WISB136), collegejaar 2011-2012


Docent

Rob Bisseling (R.H.Bisseling "AT" uu.nl, kamer 517 wiskundegebouw, 030-2531481)

Tijdstip en plaats

Hoorcollege. Maandagmiddag 13.15-15.00 uur, periode 3. Start op 6-2-2012. (Eenmalig is er GEEN hoorcollege, nl op maandag 13 februari, maar wel werkcollege.) Data hoorcollege: 6, 20, 27 februari, 5, 19, 26 maart, 2 april. Plaats: BBL 165

Werkcollege. Maandagmiddag 15.15-17.00 uur. Data werkcollege: 6, 13, 20, 27 februari, 5, 19, 26 maart, 2 april. Plaats BBL 205

ECTS

Dit vak levert 3,75 ECTS op.

Inhoud

Vereiste voorkennis

Bekendheid met bewijstechnieken als inductie en bewijs uit het ongerijmde. Bekendheid met begrippen uit de lineaire algebra als (standaard)basis, matrices, eigenwaarde en eigenvector.

Kennis en inzicht

Na afronding van de cursus kent de student:

Vaardigheden

Na afronding van de cursus kan de student:

Tijdsschema hoorcollege

De stof refereert aan het boek van Bondy en Murty uit 2008. H6.1 = Hoofdstuk 6, sectie 1. Op dit moment is het schema voorlopig. Precieze informatie op sectieniveau (welke secties wel/niet) volgt tijdens de cursus.

Werkcollegeleiders

Toetsing

Elke week levert elke student individueel een opgave in die door de werkcollegeleiding wordt nagekeken. Hierbij gelden strikte deadlines. Aan het eind van het blok is er een tentamen. De weging is: inleveropgaves 10 %, tentamen 90 %, of 100% tentamen als dit cijfer hoger is. Studenten die aan hun inspanningsverplichting hebben voldaan maar voor de cursus zakken kunnen eenmaal een hertentamen doen dat dan voor 100 % telt.

Literatuur

"Graph Theory" by Adrian Bondy and U.S.R. Murty, Series: Graduate Texts in Mathematics, Vol. 244 3rd Corrected Printing, 2008. ISBN 978-184628-969-9. Het boek is verkrijgbaar bij de A-Eskwadraat boekverkoop en ook in de boekhandel. Tevens is een PDF-versie gratis te downloaden voor UU-studenten via Springer-Link online. De stof van dit college komt globaal overeen met (delen van) hoofdstukken 1, 6, 11, 14, 15, 16.

Inleveropgaven

Elke week (behalve de laatste) zal er een inleveropgave zijn die meetelt voor de bonus. In totaal dus 7 inleveropgaven, waarvan de beste 5 meetellen. Beoordeling met een geheel cijfer 0-10. Het gemiddelde wordt vertaald en afgerond naar een werkcollegecijfer (geheel cijfer 0-10).

Elke week wordt de serie huiswerkopgaven aangekondigd op deze webpagina. Er kan mee geoefend worden bij het werkcollege van die week. De inleveropgave uit de serie moet vervolgens uiterlijk aan het begin van het werkcollege van de daaropvolgende week zijn ingeleverd bij de werkcollegeleider.

De inleveropgave moet individueel gemaakt worden, zelf opgeschreven en (uiteraard!) begrepen. Zonodig kan opheldering gevraagd worden door de werkcollegeleider. Je mag natuurlijk wel samenwerken bij het oplossen van de opgave.

Huiswerkopgaven

De vetgedrukte opgave is inleveropgave.

Tentamens

Interessante links

Frequente vragen


Pagina laatst bijgewerkt: 31 mei 2013
Terug naar thuispagina Rob Bisseling