Inleiding Scientific Computing (WISB 356), 2017/2018

Nederlandse versie. (To English.)

Plaats en tijd

's maandags (13.15-17 uur) en donderdags (9-12.45 uur) vanaf 5 februari 2018 t/m 5 april 2018 in zaal MIN018 op de Uithof in Utrecht. Niet op: 5, 8 maart (pauzeweek) en 2 april (pasen).

Docenten

Module 1: Rob Bisseling (Mathematisch Instituut UU)
Module 2: Alessandro Sbrizzi (UMC)
Teaching assistent: Ajinkya Kadu (Mathematisch Instituut UU)

Cursusmateriaal

Module 1 (4 weken): begin intro Matlab, daarna Hoofdstuk 5 (lineaire systemen) en 7 (PageRank) uit het online boek van Cleve Moler uit 2011, Experiments with Matlab. We zullen ook ander materiaal gebruiken.

Module 2 (4 weken): Magnetic Resonance Imaging (MRI). Online materiaal verkrijgbaar via Alessandro Sbrizzi's ISC webpagina.

Software

Wij gebruiken Matlab, zie Gratis software op de UU voor studenten. Breng je laptop mee, want we werken volgens het principe Bring Your Own Device (BYOD). In het klaslokaal zijn geen desktop computers. In Module 2 werken we met de Image Processing Toolbox. Deze kan gedownload worden samen met het Matlab pakket. Vink het vakje aan bij installeren.

Informatie

Alle informatie over module 1 staat op deze pagina. Alle informatie over module 2 staat op Alessandro Sbrizzi's ISC webpagina.

Tentaminering

Door middel van twee verslagen, 1 per module. Beide verslagen tellen voor 50% mee in het eindcijfer van het vak. Het evrslag mag in het Nederlands of Engels geschreven worden. Ieder verslag moet minimaal het cijfer 5 hebben en het afgeronde eindcijfer moet minimaal een 6 zijn. De verslagen mogen in samenwerking met (maximaal) een medestudent geschreven worden. Iedere student is echter individueel aansprakelijk voor het hele verslag. Verslagen kunnen individueel nabesproken worden. De nabespreking kan het cijfer beïnvloeden.

Studiepunten

7,5 ECTS

Vakbeschrijving

Het doel van deze cursus is een eerste orientatie te geven op de scientific computing aan de hand van case studies uit verschillende toepassingsgebieden. Behandeld worden veelgebruikte technieken uit de numerieke lineaire algebra zoals het oplossen van lineaire stelsels en eigenwaardeproblemen, zowel vol als ijl, binnen de contekst van een toepassing zoals het berekenen van de Google PageRank van een webpagina of het bewerken van beelden bijvoorbeeld verkregen via een MRI-scanner. Ook worden meer combinatorisch getinte algoritmen zoals het partitioneren van ijle matrices bestudeerd. Zowel de theoretische aspecten als de praktische, software-gerelateerde aspecten komen aan de orde. Elke week zijn er hoorcolleges afgewisseld met werkcolleges/computerpractica. Dit vak is een goede orientatie op een eventuele master track Applied Mathematics en het geeft een breed beeld van het vakgebied Scientific Computing. De relatie met de praktijk wordt mede vormgegeven door een of meerdere gastdocenten.

Voorkennis

Lineaire algebra (WISB121), Infinitesimaalrekening A (WISB132), Infinitesimaalrekening B (WISB137). Het vak numerieke wiskunde WISB251 is gewenst, maar niet strikt noodzakelijk. Bij twijfel, of een andere vooropleiding dan wiskunde of natuurkunde, graag overleg met een van de docenten.

Tijdschema

We volgen ruwweg het volgende schema. "H5" betekent hoofdstuk 5 uit het boek van Moler, "Experiments with Matlab"

Module 1


Laatste update van deze pagina door Rob Bisseling: 26 februari 2018.