Afbeeldingen van de Profeet Mohammed

Op deze website komen een aantal illustraties voor waarop de profeet Mohammed is afgebeeld.

Deze afbeeldingen zijn afkomstig uit handschriften van de Kitāb al-Athār al-Bāqiya (‘Overleveringen van de Vroegere Generaties’) van Abū’l-Rayhān Muḥammad ibn ’Ahmad al-Bīrūnī en de Jāmi‘ al-Tawārīkh (‘Verzameling van Kronieken’) van Abū’l-Khayr Rashīd al-Dīn Fadlallāh al-Hamadānī.

Deze werken werden door islamitische geleerden geschreven voor islamitische lezers en pretenderen niet om een ware afbeelding van de profeet Mohammed te geven.

Literatuur