Verantwoording van de Koranteksten

De koranteksten op deze website zijn (met toestemming) geciteerd uit de volgende vertaling van de Koran:

De hier gevolgde verzentelling is die van de gezaghebbende koranuitgave die in 1924 (al-Qur’ān al-Karim, Cairo, 1342 AH) door een Egyptische commissie van schriftgeleerden werd verzorgd en die grotendeels gebaseerd is op de lezing van ‘Āsim ibn Abī l-Najūd (stierf 127/28 AH [744/46]), een schriftgeleerde uit Kūfa, en zoals deze door zijn leerling Hafs ibn Sulaymān (stierf ca. 190 AH [805/06]) werd overgeleverd.

In de oudere westerse literatuur citeert men vaak een afwijkende verzentelling die haar oorsprong dankt aan de invloedrijke koranuitgave uit 1834 (Corani textus arabicus, ad fidem librorum manuscriptorum et impressorum et ad praecipuorum interpretum lectiones et auctoritatem recensuit, Leipzig), herzien in 1841 en 1858, van de Duitse orientalist Gustav Leberecht Flügel (1802-1870), die weer teruggaat op eerdere handschriften van de Koran door schriftgeleerden uit Basra (Irak). Deze verzentelling is tussen vierkante haken gegeven wanneer deze van de moderne verzentelling afwijkt.

Voor een overzicht van andere Nederlandse koranvertalingen zie Nederlandse vertalingen van de Koran.