Inleiding

klik voor een grotere afbeelding
Titelplaat door Adolf van der Laan van de Franse vertaling van de Koran door André Du Ryer in de 1734 uitgave door Pieter Mortier in Amsterdam

De Koran is het oudste, het meest geciteerde en het meest vereerde geschrift in de islam. De tekst hiervan vormt het fundament van de islamitische geloofsleer, de islamitische rechtspraak en is evenzo bepalend voor vele islamitische waarden, normen en gebruiken. Daarnaast is het, afgezien van enkele korte inscripties van eerdere datum, het vroegste Arabisch geschrift en ligt het aan de basis van de Arabische literatuur, taal- en letterkunde.

Volgens de traditie werd de tekst van de Koran door de aartsengel Jibrīl [Gabriël] in een periode van ongeveer 23 jaar mondeling aan de profeet Mohammed (ca. 570-632) geopenbaard en werd het pas na zijn dood verzameld en op schrift vastgelegd. Volgens dezelfde traditie is de Koran een exacte weergave van het eeuwig en onveranderlijk woord van Allāh en geloven moslims dat het destijds – in elke woord en letter – foutloos is overgeleverd en opgeschreven en dat het in dezelfde zuivere en ongewijzigde vorm in de nu gangbare gedrukte koranuitgaven is overgeleverd.

Veel moslims geloven dat de Koran in principe onvertaalbaar is en dat het alleen volledig begrepen kan worden als het in de oorspronkelijke taal wordt gelezen of bestudeerd. De realiteit is echter dat wereldwijd (en ook in Nederland) de meeste moslims onvoldoende kennis van het klassiek Arabisch bezitten om de oorspronkelijke tekst begrijpelijk te kunnen lezen en dus van een vertaalde versie gebruik moeten maken.

Deze website geeft een historisch en bibliografisch overzicht van alle Nederlandstalige overzettingen van de volledige tekst van de Koran die sinds het begin van de zeventiende eeuw in druk zijn verschenen. De meeste van deze vertalingen zijn voorzien van uitgebreide inleidingen en voorwoorden waaruit ook een beeld gevormd kan worden hoe moslims en de islam in de loop der tijd binnen het Nederlandse taalgebied zijn bezien, beoordeeld en gewaardeerd.


Naar pagina begin Naar begin