Nederlandse bewerkingen en gedeeltelijke vertalingen van de Koran

Nederlandstalige bewerkingen van de Koran

Kader Abdolah, De Koran (2008)

klik voor een grotere afbeelding
Omslag van de Nederlandse koranvertaling van Kader Abdolah (2008)

Schrijvend onder de pseudoniem Kader Abdolah, publiceerde de Iraans-Nederlandse schrijver Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani (geb. 1954) in 2008, samen met een biografie van Mohammed, een opmerkelijke en gedurfde Nederlandse bewerking van de Koran.

Zoals de vertaler zelf in de inleiding aangaf is het geen letterlijke en complete vertaling van de Koran: “Deze vertaling kunt u zien als een wandeling door de Koran: ik heb geprobeerd u als lezer mee te nemen naar alle hoeken van het boek”.

Het werk bevat een korte inleiding (pp. 7-10), een namenlijst (pp. 377-378) en een literatuurlijst (pp. 379-381).

In tegenstelling met gangbare koranvertalingen, waarin de traditionele volgorde van de soera’s wordt gevolgd, zijn de soera’s in deze bewerking chronologisch geordend. Verder zijn een aantal herhalingen in de oorspronkelijke tekst niet vertaald en werd de versindeling in de soera’s door genummerde paragrafen vervangen. Een afsluitend hoofdstuk (nr. 115, “De boodschapper”) geeft een korte beschrijving van de ziekte en de dood van Mohammed.

Een tweede druk verscheen in 2010. Een Noorse vertaling verscheen in 2009 en werd in 2010 herdrukt.

Onderstaande tabel (overgenomen uit Kraan, 2008) geeft een concordantie tussen de hoofdstukken in deze uitgave en de gebruikelijke soera nummering.

 

nr. naam hoofdstuk soera   nr. naam hoofdstuk soera   nr. naam hoofdstuk soera
  1 De gesloten druppel      96 41 Já Sin 36   81 De engelen des doods   79
  2 De pen   68 42 De onderscheiding 25   82 De dag der bestraffing   82
  3 De in een deken gehulde      73 43 De Maker 35   83 Het barsten   84
  4 De ommantelde    74 44 Maria 19   84 Rome    30
  5 Al Fateha     1 45 Taha 20   85 De spin   29
  6 Het Boek in den Beginne   85 46 De herrijzenis  56   86 Zij die ondermaats geven   83
  7 Een touw van vezels 111 47 De dichters 26   87 De koe     2
  8 Als het dooft   81 48 De mieren 27   88 De oorlogsbuit     8
  9 De nachtster   86 49 De verhalen 28   89 Het volk Emran     3
10 Hij is de Allerhoogste   87 50 De nachtreis 17   90 De partijen   33
11 De nacht   92 51 Joenes  10   91 Zij die op de proef worden gesteld   60
12 Vroege morgen   89 52 Hud 11   92 De vrouwen     4
13 De stralende dag   93 53 Joesef 12   93 De echtscheiding   65
14 De verruiming   94 54 De stad Alhadjr 15   94 Het licht   24
15 De tijd en het leven 103 55 Het vee   6   95 De woordenwisseling   58
16 De hard dravenden 100 56 Rij aan rij 37   96 Verboden   66
17 Een wonderlijke vijver 108 57 Logman 31   97 De aardbeving   99
18 Nog meer willen 102 58 Het volk Saba 34   98 Het ijzer   57
19 Geven 107 59 Groep na groep 39   99 Mohammad   47
20 De ongelovigen 109 60 De Vergevende 40 100 De donder   13
21 De olifanten 105 61 Het is mooi geschreven 41 101 Hij is verheven   55
22 Het morgenlicht 113 62 Beraad! 42 102 De mens   76
23 De mensen 114 63 Sieraden en pracht 43 103 Het bewijs   98
24 De overgave 112 64 De rook 44 104 Doen verdrijven   59
25 De ster   53 65 Zij die neerknielden 45 105 Hadj   22
26 Hij keek boos   80 66 De zandheuvels 46 106 De huichelaars   63
27 De nacht van de Ghadr   97 67 De winden 51 107 De kamers!   49
28 De zon   91 68 Het allesbedekkende 88 108 De dag van de wroeging   64
29 De vijgen   95 69 Kahaf 18 109 De rij   61
30 De stam Ghoreish 106 70 De bijen 16 110 Vrijdag    62
31 Alghareto 101 71 Noeh 71 111 Het vredesakkoord    48
32 De opstanding   75 72 Ibrahim 14 112 De tafel      5
33 De roddelaar 104 73 De profeten 21 113 Het berouw     9
34 De uitgezondenen   77 74 De gelovigen 23 114 De overwinning 110
35 Gha   50 75 Wacht 32  
36 De stad Mekka   90 76 De berg 52
37 De maan   54 77 Het koninkrijk 67
38 De letter s   38 78 De alhagge 69
39 De verhogingen     7 79 De trap naar de hemel 70
40 De djinns   72 80 Het bericht 78

Gedeeltelijke Nederlandse vertalingen van de Koran

De laatste 37 hoofdstukken van de Koran (soera’s 78 t/m 114) omvatten, dankzij hun vaak zeer korte lengte, ongeveer een dertigste deel van de gehele Koran en worden daarom vaak eerst gelezen door moslims die zich voor de eerst keer in de Koran verdiepen.

Steenbrink, De korte hoofdstukken van de Koran (2002)

klik voor een grotere afbeelding
Omslag van de vertaling van de korte hoofdstukken van de Koran (Steenbrink, 2002)

Deze Nederlandse vertaling van de korte hoofdstukken (soera’s 78 t/m 114) aan het eind van de Koran verscheen in 2002.

In deze vertaling maakte de auteur Karel Adriaan Steenbrink (geb. 1942), van 1981 t/m 1988 docent aan de Staatsacademie voor Islamwetenschappen in Jakarta en Yogjakarta, gebruik van eerdere Nederlandse vertalingen en eigen vertalingen.

De vertaling is van uitvoerig commentaar voorzien en wordt voorafgegaan door een inleiding (pp. 7-12), een bespreking van soera 53 (“De Ster”) en de zgn. Duivelsverzen (pp. 13-23), en wordt afgesloten met een bibliografie (pp. 175-182) en een register (pp. 183-189).

 

 

 

 

 

Steenbrink, De Jezusverzen in de Koran (2006)

klik voor een grotere afbeelding
Omslag van de vertaling van de Jezusverzen in de Koran (Steenbrink, 2006)

Van dezelfde schrijver verscheen enkele jaren later ook een Nederlandse vertaling van de Jezusverzen in de Koran.

Het betreft een vertaling van alle passages in de Koran (soeraʼs 2:87, 136 & 253; 3:35-63 & 84; 4:153-162 & 171-172; 5:17-18, 46, 72-79 & 110-120; 6:85; 9:30-31; 10:68; 18:4; 19:16-40 & 88-96; 21:89-91; 23:50 & 91; 33:7; 42:13; 43:57-65; 57:27; 61:6 & 14; 66:12 en 112) die betrekking hebben op de profeet ʿĪsā (Jezus).

Het werk bevat een historische inleiding (pp. 7-26), een nawoord (pp. 160-176), een bibliografie (pp. 177-181) en een register (pp. 182-190). De vertaalde passages zijn van uitvoerig commentaar voorzien.

Een Engelse vertaling van dit werk verscheen in 2011 als The Jesus Verses of the Qur’ân bij het Henry Martyn Institute in Hyderabad (India).

 

 

 

 

 

Speelman & Steenbrink, Een kleine Koran (2011)

klik voor een grotere afbeelding
Omslag van de vertaling van de tweede soera van de Koran (Speelman & Steenbrink, 2011)

Samen met Gezina Margharieta Speelman (geb. 1955) publiceerde dezelfde schrijver in 2011 een Nederlandse vertaling van de tweede soera van de Koran.

[Nadere details volgen zodra er meer bekend is over deze uitgave]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goossen & de Vos, Zeêuwse knoppe, Arabiese blomme (2014)

Omslag van de Zeeuwse bloemlezing uit de Koran (Goossen & de Vos, 2014)

In het najaar van 2014 verscheen een Zeeuwse bloemlezing uit de Koran van de hand van de islamoloog Johan Goossen en de dialectvertaler Hans de Vos.

De vertalingen uit de Koran naar het Nederlands en het Zeeuws betreffen van teksten rondom bekende thema’s en personen die ook uit de Joods-Christelijke traditie bekend zijn.

De vertalingen omvatten de volgende teksten: soera’s 1 [“’t Openiengsgebed”], 3:33-63 [“‘t Uus van Amram”], 7:127-157 [“d’ Oagten”], 11:25-49 [“Hoed”], 12:21-57 [“Jozef”], 19:16-36 [“Maria”], 37:75-182 [“Die a in ’t gelid stae”], 38:17-58 [“De letter Saad”], 91 [“De zunne”], 92 [“De nacht”], 93 [“‘t Daglicht”], 97 [“’t Besluut”], 109 [“d’Ongeloavige”], 110 [“De hulp”], 113 [“‘t Eêste licht”] en 114 [“De mensen”].

Naast een korte inleiding [pp. 6-10] is er ook een beknopte notenapparaat [pp. 79-86] en een woordenlijst [pp. 87-89].

Voor de Nederlandse vertalingen is gebruik gemaakt van eerdere koranvertalingen in het Nederlands, Duits, Engels en Afrikaans.

 

Kinderkorans

Voor jonge lezers is de tekst van de Koran niet gemakkelijk te begrijpen. Met een kinderkoran kunnen jonge moslims echter al op vroege leeftijd kennismaken met de basisbegrippen van de islam en de verhalen over Mohammed en de profeten die hem voorgingen. Ook voor oudere lezers, die geen of weinig kennis van de islam hebben, kan het lezen van een kinderkoran een eerste stap zijn om meer kennis hierover te verwerven.

van Bommel, De Koran: Uitleg voor kinderen (2017)

klik voor een grotere afbeelding
Omslag van de kinderkoran van Abdulwahid van Bommel (2017)

In het voorjaar(?) van 2017 verscheen het eerste deel van de vierdelige kinderkoran van Abdulwahid van Bommel (geb. 1944).

[nog nader invullen]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van Helden, Kinderen van Adam: Verhalen uit de Koran (2017)

klik voor een grotere afbeelding
Omslag van de kinderkoran van Petra van Helden (2017)

In de zomer van 2017 verscheen de kinderkoran van de pedagogische onderwijzer Petra van Helden (geb. 1978).

[nog nader invullen]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naar pagina begin Naar begin