10 – Sūrat Yūnus (“De Profeet Jonas”)

5 [5]    Hij is het die de zon heeft gesteld tot een schijnsel en de maan tot een licht, en haar standen heeft voorbeschikt opdat gij zoudt kennen het aantal der jaren en de rekening. Niet heeft God dat geschapen dan naar het wezenlijke. Hij zet de tekenen duidelijk uiteen voor lieden die weten.
      
6 [6]    Er zijn in de opvolging van de nacht en de dag en in wat God geschapen heeft in de hemelen en op aarde tekenen voor lieden die vrezen.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen