13 – Sūrat al-Ra‘d (“De Donder”)

2 [2]    God is het die de hemelen heeft opgeheven zonder stutsel dat gij kunt zien. Daarna heeft Hij zich gevestigd op de troon en heeft Hij de zon en de maan dienstbaar gemaakt, een ieder lopende tot een vastgenoemde termijn. Hij voert het bestier en zet de tekenen duidelijk uiteen opdat gij wellicht verzekerd worden van de ontmoeting van uw Heer.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen