14 – Sūrat Ibrāhīm (“De Profeet Abraham”)

33 [37]    Hij heeft voor u de zon en de maan dienstbaar gemaakt als twee zwoegers [of in hun beider vaste banen], en Hij heeft voor u de nacht en de dag dienstbaar gemaakt.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen