16 – Sūrat al-Nahl (“De Bij”)

12 [12]    En Hij heeft voor u dienstbaar gemaakt de nacht en de dag, en de zon en de maan, en de sterren zijn dienstbaar gemaakt aan Zijn bestier. Daarin zijn waarlijk tekenen voor lieden die verstandig zijn.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen