17 – Sūrat al-Isrā’ (“De Nachtreis”)

78 [80]    Verricht de salāt bij de nedergang van de zon tot de duisterwording van de nacht, en ook de Oplezing [uit de Koran] van de dageraad. De Oplezing van de dageraad is iets dat wordt bijgewoond.
      
79 [81]    En ook des nachts, houd dan daarin wake als toegiftshandeling voor u. Mogelijk dat uw Heer u zal doen opgaan naar een eervolle standplaats.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen