25 – Sūrat al-Furqān (“De Onderscheider”)

61 [62]    Gezegend is Hij die in de hemel lichttorens [sterrenbeelden] heeft gesteld en in haar ook een fakkel [de zon] heeft gesteld en een lichtende maan.
      
62 [63]    Hij is het die de nacht en de dag heeft ingesteld in opvolging voor wie gemaand wil worden of dankzegging beoogt.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen