2 – Sūrat al-Baqara (“De Koe”)

189 [185]    Zij zullen u ondervragen over de nieuwe manen. Zeg: Zij zijn gezette tijden voor de mensen en de Bedevaart. En niet bestaat vroomheid daarin dat gij tot de huizen komt van hun achterzijden maar de vroomheid is wie vrezend is. Komt tot huizen door hun deuren en vreesd God. Wellicht zult gij wél-varen.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen