2 – Sūrat al-Baqara (“De Koe”)

194 [190]    De gewijde maand om de gewijde maand en de gewijd verklaarde dingen zijn zaken van wedervergelding. Wie dan vijandschap toont tegen u, toont vijandschap tegen hem op dezelfde wijze als hij vijandschap tegen u getoond heeft. En vreest God, en weet dat God is met de vrezenden.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen