2 – Sūrat al-Baqara (“De Koe”)

238 [239]    Neemt wel in acht de salāt’s en de middelste salāt, en staat voor God in ootmoed.
      
239 [240]    Doch indien gij gevaar vreest, dan te voet of bereden, maar wanneer gij in veiligheid zijt, gedenkt dan God zoals Hij u heeft onderwezen wat gij niet wist.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen