35 – Sūrat Fātir (“De Schepper”)

13 [14]    Hij brengt de nacht over in de dag en brengt de dag over in de nacht, en Hij heeft de zon en de maan dienstbaar gemaakt, een ieder lopende tot een vastgenoemde termijn. Dat is nu God uw Heer, aan Hem behoort het koningschap. Maar zij die gij aanroept buiten Hem hebben over een dadelvliesje nog geen macht.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen