39 – Sūrat al-Zumar (“De Menigten”)

5 [7]    Hij heeft de hemelen en de aarde geschapen in wezenlijkheid. Hij wikkelt de nacht om de dag en Hij wikkelt de dag om de nacht. En Hij heeft de zon en de maan dienstbaar gemaakt, een ieder lopende tot een vastgenoemde termijn. Is Hij niet de Geweldige, de Vergever?

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen