52 – Sūrat al-Tūr (“De Berg”)

48 [48]    En wacht standvastig op het oordeel van uw Heer, immers gij zijt in Onze ogen. En lofprijs met de roem van uw Heer wanneer gij opstaat.
      
49 [49]    En zo lofprijs Hem ook in de nacht en bij het terugwijken der gesternten.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen