6 – Sūrat al-An‘ām (“Het Vee”)

96 [96]    Hij die de dageraad doet aanbreken. Hij heeft de nacht gesteld tot een rusttijd en de zon en de maan tot rekening. Dat is de beschikking van de Geweldige, de Wetende.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen