7 – Sūrat al-A‘rāf (“De Hoge Muren”)

54 [52]    Uw Heer is God die geschapen heeft de hemelen en de aarde in zes dagen, daarna heeft Hij zich gevestigd op de troon. Hij doet de nacht de dag bedekken terwijl hij hem naarstig najaagt. En ook de zon en de maan en de sterren dienstbaar gemaakt door Zijn bevel. Is het niet aan Hem om te scheppen en te bevelen? Gezegend is God, de Heer der wereldwezens.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen