96 – Sūrat al-‘Alaq (“De Bloedklomp”)

     In de naam van God de Barmhartige Erbarmer.
      
1 [1]    Lees op in de naam van uw Heer die geschapen heeft,
      
2 [2]    geschapen heeft de mens van een bloedklomp.
      
3 [3]    Lees op! En uw Heer is de eerwaardigste
      
4 [4]    die onderwezen heeft door het schrijfriet,
      
5 [5]    de mens heeft onderwezen wat hij niet wist.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen