97 – Sūrat al-Qadr (“De Waardevolle”)

     In de naam van God de Barmhartige Erbarmer.
      
1 [1]    Wij hebben haar [de Openbaring] nedergezonden in de nacht der Maat.
      
2 [2]    En wat doet u kennen wat de Nacht der Maat is?
      
3 [3]    De nacht der Maat is beter dan duizend maanden.
      
4 [4]    In haar dalen neder de engelen en de Geest met verlof van hun Heer, krachtens elke bestiering.
      
5 [5]    Heil is zij tot de opgang van de dageraad.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen