9 – Sūrat al-Tawba (“Het Berouw”)

36 [36]    Het aantal der maanden bij God is twaalf maanden, in Gods Schriftwoord, op de dag waarop Hij de hemelen en de aarde schiep. Vier daarvan zijn gewijd, dat is de vaststaande godsdienst. Doet in die tijd dus geen onrecht aan uzelf maar bestrijdt de genotengevers [heidenen] altezamen, zoals zij u altezamen bestrijden. En weet dat God is met de vrezenden.
      
37 [37]    Schrikkelmaanden zijn slechts toevoeging aan het ongeloof, waardoor zij die ongelovig zijn in dwaling worden gebracht. Zij verklaren haar een jaar voor geoorloofd en een ander jaar voor ongeoorloofd, om gelijk te komen met het aantal van wat God gewijd heeft verklaard, en dan ongewijd te verklaren wat God gewijd heeft verklaard. Voor hen is schoonschijnend gemaakt de slechtheid van hun bedrijf. Maar God leidt niet recht de ongelovige lieden.

© A. Jaber & J.J.G. Jansen (1992)

Arabische tekst en andere vertalingen