De juiste tijd via het internet

Via het internet zijn er diverse websites te vinden waarmee de juiste tijd opgevraagd kan worden of waarvan je een programma kan downloaden die automatisch je computerklok gelijk zet met behulp van een internetlink naar een atoomklok. De volgende websites geven meer informatie hierover: