Zomertijd in de astrologische literatuur

Tabellarische overzichten voor de zomertijdregeling in Nederland (en elders) vindt men ook vaak in astrologische handboeken. Deze worden hierin opgenomen voor het omrekenen van de lokale tijd naar Wereldtijd (U.T.C.). Met name de positie van de maan en de ascendant in een horoscoop hangt hier sterk van af. De bronnen waarop deze tabellen zijn gebaseerd worden niet altijd even duidelijk aangegeven en vaak vindt men hierin data die afwijken van de officiële opgaven in het Staatsblad.

Het hieronder gegeven overzicht geeft de gesignaleerde verschillen aan met de officiële data in het Staatsblad. Data voor de maanden maart t/m juni hebben betrekking op het begin van de zomertijd terwijl data voor de maanden september en oktober betrekking hebben op het einde v an de zomertijd.

Nederlandstalige publicaties

Buitenlandstalige publicaties

Geciteerde literatuur