Grondslagen van de Wiskunde, 2018-2019

Deze pagina geeft informatie over het derdejaarsvak Grondslagen van de Wiskunde. Dit vak wordt gegeven in periode 2. Er is, twee maal per week, een hoorcollege (2 uur) en een werkcollege (2 uur). Hoorcollegedocenten Jetze Zoethout en Jaap van Oosten, werkcollegebegeleiders Tim Baanen en Thomas Blom.

Het hoorcollege is maandags van 9:00 tot 10:45 in MIN 202 en woensdags van 9:00 tot 10:45 in BBG 023.
De werkcolleges zijn op maandag van 11:00 tot 12:45 in Ruppert 002, en op woensdag van 11:00 tot 12:45 in BBG 023.

We werken met het dictaat "Sets,Models and Proofs" van Moerdijk en Van Oosten, bij de A-eskwadraat balie verkrijgbaar of hier te downloaden (pdf format). Het dictaat wordt ieder jaar bijgewerkt en het is het beste steeds de recentste versie te hebben.

Tentamenregeling en Inleveropgaven

Er zijn twee deeltentamens, A en B (en, later, een herkansing over de gehele stof). Daarnaast werken we met inleveropgaven. In totaal zullen 7 inleveropgaven worden opgegeven. Inleveropgaven die vermeld staan bij week n, worden ingeleverd uiterlijk de woensdag van week n+1, bij een van de assistenten tijdens het werkcollege. De inleveropgaven kunnen ook digitaal worden ingeleverd op t.blom2@students.uu.nl (tot eind december) en t.baanen@students.uu.nl. De inleveropgaven tellen voor 15% mee in het eindcijfer. Dat wil zeggen: als T het eindcijfer is voor de tentamens en I het eindcijfer van de inleveropgaven, dan wordt je cijfer C het maximum van T en (85xT +15xI)/100. Het cijfer voor de inleveropgaven blijft staan t/m de herkansing.
Om het vak te halen dient het cijfer C minstens 5.5 te zijn; of bij de herkansing is minstens 5.5 gehaald.
Deeltentamenresultaten hebben geen zelfstandige betekenis (dat wil zeggen: ze blijven niet staan tot het volgend jaar).
Zie onderaan deze pagina voor oude tentamens (waarvan sommige met uitwerkingen).

Nieuwe herkansingsregel:

De nieuwe, vanuit Universiteit en Faculteit ingevoerde regel omtrent herkansingen luidt, dat alleen diegenen die een 4 of een 5 als eindcijfer hebben, aan de herkansing mogen meedoen.

Planning/overzicht van behandelde stof

Hier is een link naar A-eskwadraat.

Oude tentamens


A-tentamen november 2007 met uitwerking;
A-tentamen november 2008 met uitwerking;
A-tentamen november 2011 met uitwerking;
A-tentamen oktober 2012 met uitwerking;
A-tentamen december 2013, met uitwerking;
A-tentamen december 2014, met uitwerking;
A-tentamen december 2015, met uitwerking;
A-tentamen maart 2017, met uitwerking;
A-tentamen december 2017, met uitwerking;
A-tentamen december 2018, met uitwerking
B-tentamen januari 2007 met uitwerking;
B-tentamen januari 2008 zonder uitwerking;
B-tentamen januari 2009 zonder uitwerking;
B-tentamen januari 2012 met uitwerking;
B-tentamen november 2012 met uitwerkingen;
B-tentamen januari 2014 zonder uitwerkingen;
B-tentamen januari 2015 met gedeeltelijke uitwerking;
B-tentamen januari 2016 met gedeeltelijke uitwerking;
B-tentamen april 2017 zonder uitwerking;
B-tentamen januari 2018 met uitwerking;
B-tentamen januari 2019 met uitwerking
Herkansingstentamen januari 2013, met uitwerking.

Terug naar mijn onderwijspagina