NATUURLIJK LUNETTEN

integraal groenplan


deel 1 : inventarisatie

februari 2003

deel 2 : streefbeelden

oktober 2003

deel 3 : beheersplan

maart 2004
uitvoering

Bureau H.J.V. van den Bijtel
Uilenkamp 22, 3972 XS
Driebergen-Rijsenburg

Stichting Ecologisch Advies, Utrecht

opdracht

Werkgroep Groenbeheer Lunetten

initiatief

BewonersOverleg Lunetten (BOL)
GroenGroep Lunetten (GGL)
Werkgroep Groenbeheer Lunetten
sponsors: Gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden