NATUURLIJK LUNETTEN

integraal groenplan

deel 1 : inventarisatie

februari 2003

inleiding
het onderzoeksgebied
werkwijze
geomorfologie, bodem en water
planten
dieren
lunetten in ecologisch perspectief
potenties en streefbeelden
bijlage 1: werkwijze
literatuuruitvoering

Bureau H.J.V. van den Bijtel
Uilenkamp 22, 3972 XS
Driebergen-Rijsenburg

Stichting Ecologisch Advies, Utrecht

opdracht

Werkgroep Groenbeheer Lunetten

initiatief

BewonersOverleg Lunetten (BOL)
GroenGroep Lunetten (GGL)
Werkgroep Groenbeheer Lunetten
sponsors: Gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden