NATUURLIJK LUNETTEN

integraal groenplan

deel 3 : beheersplan

maart 2004

inleiding
werkwijze
beheer van het groen
beheer (vervolg)
kosten van het beheer
aanbevelingen
literatuur
beheermatrixuitvoering

Bureau H.J.V. van den Bijtel
Uilenkamp 22, 3972 XS
Driebergen-Rijsenburg

Stichting Ecologisch Advies, Utrecht

opdracht

Werkgroep Groenbeheer Lunetten

initiatief

BewonersOverleg Lunetten (BOL)
GroenGroep Lunetten (GGL)
Werkgroep Groenbeheer Lunetten
sponsors: Gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden