Op deze pagina kan je informatie vinden over wat je als Bachelor student Informatica gedurende je opleiding kunt verwachten van je tutor. Tevens staan hier antwoorden op veelgestelde praktische vragen.

De tutor is in de eerste plaats een soort mentor: een vertrouwd gezicht in de organisatie, iemand die weet wie je bent, en iemand die als eerste aanspreekpunt kan dienen voor willekeurige vragen en problemen. Het is tevens iemand die weet hoe de academische wereld in elkaar steekt en je daarin wegwijs kan maken.

Wat betreft studiebegeleiding, zal de tutor je studievoortgang in de gaten houden, en je desgevraagd helpen bij het maken van je keuzes binnen de opleiding. Bedenk daarbij dat wij slechts kunnen adviseren en dat je zelf verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt. Heb je begeleiding mbt studievaardigheden of (studeer)problemen nodig, dan word je doorverwezen naar de studieadviseur Corine de Gee.

Na de groepsbijeenkomst(en) met de hele tutorgroep tijdens de introductie, zal de tutor gedurende je eerste jaar tenminste drie individuele gesprekken met je willen voeren. In het tweede en derde jaar zal het initiatief tot contact meer bij jezelf liggen.


Veelgestelde vragen:

 1. Hoe zit het met accounts en andere ICT voorzieningen?
 2. Wat moet ik doen als ik twijfel over mijn studiekeuze?
 3. Wat moet ik doen om me in/uit te schrijven voor een opleiding?
 4. Welke vakken moet ik volgen?
 5. Welke keuzevakken kan ik doen?
 6. Wanneer worden vakken gegeven?
 7. Moet ik me inschrijven voor vakken en tentamens?
 8. Waar kan ik informatie over vakken vinden?
 9. Kom ik in aanmerking voor vrijstellingen?
 10. Moet ik het hele eerste jaar halen?
 11. Wat doe ik aan het einde van het eerste jaar?
 12. Wat is het BSA?
 13. Wanneer heb ik mijn examen behaald?
 14. Hoe kan ik beter studeren?Individuele gesprekken

Hieronder een overzicht van wanneer de drie individuele gesprekken met je tutor in het eerste jaar ongeveer plaats zullen vinden en welke onderwerpen daarbij aan bod (kunnen) komen.
 1. Gesprek 1: week 38/39 "net begonnen", duur 20 a 30 minuten.
 2. Gesprek 2: week 3/4 "bijna halverwege", duur 30 minuten.
 3. Gesprek 3: week 19/20 "bezig aan laatste periode"Veelgestelde vragen met antwoorden:

 1. Hoe zit het met accounts en andere ICT voorzieningen?
 2. Van de UU heb je een SOLIS account gekregen met een solis-id (je studentnummer), een e-mailadres, en een password. Alle communicatie vanuit UU-centraal, de Beta Faculteit en het Departement Informatica (de opleiding) gaat via dit mail-adres. Het account geeft je toegang tot de UU-brede voorzieningen, zoals myUU, SOLIS-mail en OSIRIS, en ook tot de extra (prakticum) voorzieningen voor de Beta faculteit en het Departement Informatica.

  Nuttige links:
 3. Wat moet ik doen als ik twijfel over mijn studiekeuze?
 4. Overweeg je een andere studie, dan kan je je nader orienteren via het Centrum Studiekeuze. Hou hierbij de 1-februari regel in de gaten! Ook kan je je opleiding interessanter maken door bijvoorbeeld keuzevakken bij andere studierichtingen te doen, of door je Master keuze na het behalen van je Bachelor diploma. Bespreek gerust je twijfels met je tutor.

 5. Wat moet ik doen om me in/uit te schrijven voor een opleiding?
 6. Alle informatie mbt welke stappen je moet ondernemen als je je wilt (her)inschrijven, voortijdig uitschrijven, of wanneer je je diploma hebt behaald zijn te vinden via Studenten Service. Hier is ook informatie met betrekking tot (het stopzetten van) studiefinanciering te vinden. Bij de universitaire Qdesk kan je tevens antwoord vinden op veel gestelde vragen over studeren en werken aan de Universiteit Utrecht. De UU heeft ook nog een pagina met relevante Informatie voor studenten.

 7. Welke vakken moet ik volgen?
 8. De formele eisen die gesteld worden aan je vakkenpakket ten behoeve van het behalen van je Bachelor diploma staan beschreven in het OER (Onderwijs- en Examenreglement) van het jaar waarin je bent begonnen aan de opleiding. De bachelor opleiding Informatica bestaat voor driekwart (135 ECTS, of studiepunten) uit een major en het overige kwart wordt profileringsruimte genoemd. De major bestaat weer voor tweederde (90 ECTS) uit verplichte/uniforme onderdelen. Zie voor nadere details de schematische weergaves van de gehele bachelor opleiding, en van de vakken in de major.

 9. Welke keuzevakken kan ik doen?
 10. Een derde van je Informatica major (45 ECTS) is bestemd voor keuzevakken binnen de opleiding. Deze vakken (doorgaans 7.5 ECTS per stuk) kan je selecteren uit het aanbod van onze Context- en Disciplinekeuzevakken. Daarnaast mag je je profileringsruimte (45 ECTS) vrij invullen met alles wat je interessant vindt, zolang je aan de eisen in het OER voldoet. Je kan deze ruimte invullen met vakken binnen de opleiding (bijvoorbeeld met nog meer vakken uit het aanbod van context- en disciplinekeuzevakken), of met vakken van buiten de eigen opleiding (zie de OSIRIS-catalogus voor het volledige vakkenaanbod van de Universiteit Utrecht); je kan er ook voor kiezen deze ruimte (deels) op te vullen met een interne of externe minor. Neem bij twijfel voor advies gerust contact op met je tutor!

 11. Wanneer worden vakken gegeven?
 12. In de OSIRIS-catalogus is voor het begin van het studiejaar per vak terug te vinden in welke periode het gegeven wordt, en in welk timeslot. Details over de roostering (tijdstip en lokatie) zijn daar ruim voor aanvang van de betreffende periode terug te vinden. Voor informatie over de vakken die het departement Informatica aanbiedt is het eenvoudiger om de informatie over inhoud en roostering van de vakken via onze eigen Educationpages te bekijken; daar heb je per vak ook toegang tot de extra informatie (materiaal, links, uitslagen, etc) die een docent bij een vak aanbiedt.
  NB Hou er in je studieplanning rekening mee dat niet elk vak ieder jaar gegeven wordt, en dat ook de periode waarin een vak gegeven wordt per jaar kan verschillen!

 13. Moet ik me inschrijven voor vakken en tentamens?
 14. Je moet je zelf via OSIRIS-student inschrijven voor alle vakken die je wilt volgen; daarmee mag je ook automatisch aan alle toetsen en aanvullende toetsen (mits je daarvoor in aanmerking komt) meedoen. De inschrijvingsdeadline voor vakken in een bepaalde periode ligt zo'n vijf weken voor het begin van die periode; er is een nainschrijvingsmogelijkheid voor vakken die nog niet aan het maximale aantal deelnemerns zitten. De inschrijvingsdeadlines zijn te vinden in ons jaarrooster 2012/2013.
  Als OSIRIS je niet toestaat om je voor een bepaald vak in te schrijven, bijvoorbeeld omdat je als Bachelor student een vak wilt volgen dat formeel een mastervak is, dan kan je contact opnemen met de docent van het vak. De docent kan je niet voor het vak inschrijven, maar kan wel een verzoek daartoe indienen bij de studentenadministratie.

 15. Waar kan ik informatie over vakken vinden?
 16. Alle informatie met betrekking tot onze eigen vakken is online te vinden via de Education pages; daar heb je per vak ook toegang tot de extra informatie (materiaal, links, uitslagen, etc) die een docent bij een vak aanbiedt. (Merk op dat wij momenteel deze informatie nog lokaal aanbieden en niet via Blackboard, zoals sommige andere opleidingen; dit zal echter spoedig veranderen.) Voor de (rest van de) UU, zie de OSIRIS-catalogus.

 17. Kom ik in aanmerking voor vrijstellingen?
 18. Als je hiervoor al een (deel van) een andere opleiding hebt gedaan, dan kom je wellicht in aanmerking voor vrijstelling van een aantal vakken. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur Corine de Gee.

 19. Moet ik het hele eerste jaar halen?
 20. Nee. Om te mogen blijven moet je wel voldoen aan het Bindend Studie Advies (BSA; zie volgende vraag), wat inhoudt dat je van de 60 ECTS in het eerste jaar er 45 gehaald moet hebben. Zolang je aan het BSA voldoet, kan je doorstromen naar het tweede jaar; dit houdt in dat je naast het eventueel inhalen/herkansen van vakken uit je eerste jaar ook vast tweedejaars vakken kan gaan volgen.

 21. Wat doe ik aan het einde van het eerste jaar?
 22. Als je in het eerste jaar aan je BSA norm voldoet, dan mag je na de zomer aan het tweede jaar beginnen. Je hoeft dan in de volgende jaren geen norm meer te halen, tenzij je je voor een andere opleiding inschrijft. Je moet je wel ieder jaar opnieuw herinschrijven voor de opleiding, anders verloopt per 31 augustus automatisch je inschrijving.

  Heb je je BSA niet gehaald, dan mag je je niet meer inschrijven voor de opleiding Informatica aan de UU. Je kan je nog wel inschrijven voor andere opleidingen aan de UU (bijvoorbeeld Informatiekunde), of voor een opleiding Informatica aan een ander universiteit of hogeschool.

 23. Wat is het BSA?
 24. Het Bindend studieadvies houdt globaal in dat je in het eerste jaar tenminste 45 ECTS aan studiepunten behaald moet hebben (eventuele vrijstellingen tellen hierin niet mee). Is dit niet het geval, dan word je gedurende 3 jaar niet meer tot de opleiding toegelaten. Voor exacte details en uitzonderingen, zie het OER.

 25. Wanneer heb ik mijn examen behaald?
 26. Als je alle examenonderdelen met een voldoende hebt afgesloten. Als dit zo is, of bijna het geval is, dan kan je je examen aanvragen. Na deze aanvraag zal de examencommissie bij haar eerstvolgende vergadering formeel vaststellen of je inderdaad aan de exameneisen voldaan hebt. Pas na deze formele vaststelling van het feit dat je geslaagd bent, zal je een uitnodiging ontvangen voor de eerstvolgende diploma uitreiking.

  NB in OSIRIS kan je je studievoortgang monitoren, maar OSIRIS stelt niet vast of je aan de exameneisen voldaan hebt. OSIRIS weet bijvoorbeeld niet welke context- en disciplinekeuzevakken je gebruikt als onderdeel van je major, en welke (indien van toepassing) als onderdeel van je profileringsruimte; ook checkt OSIRIS niet of je voldoende vakken op het juiste niveau hebt gevolgd (zie wederom het OER voor de specifieke eisen). OSIRIS vermeld daarom pas dat je je diploma behaald hebt nadat dit door de examencommissie officieel is vastgesteld.

 27. Hoe kan ik beter studeren?
 28. Zorg allereerst dat je je bewust bent van de gang van zaken bij de opleiding: lees dagelijks je cs-mail, realiseer je dat de studie een stuk intensiever is dan school was, (actieve) deelname aan colleges en werkcolleges bespaart tijd aan zelfstudie, stel de docenten vragen (docenten waarderen het tonen van inzet en betrokkenheid), werk samen aan praktica en inleveropdrachten, neem alle toetsen serieus. Daarnaast kan je nuttige tips leren van je medestudenten (bijvoorbeeld over tijdsplanning), of vinden via de pagina van de Leidse studentenpsychologen (ook voor zelftests). Loop je desondanks achter, of heb je het idee dat je er te hard voor moet werken, neem dan contact op met de studieadviseur Corine de Gee. Zoek in ieder geval meer Begeleiding en advies!