Onderwijs pagina G. Sleijpen

WERKBELASTING


7.5 ECTS voor Numerieke Wiskunde (voor het Theoretische en het Praktische Deel samen)


In één studiejaar wordt van je verwacht dat je 60 ECTS aan studiepunten haalt. Dus per blok 15 ECTS. Dat betekent dat je voor 7.5 ECTS zo'n 20 uur per week verondersteld wordt te werken (het aantal weken dat er bij wiskunde cursussen gegeven wordt is overigens slechts 32 [of, als je de tentamenweken ook meetelt, 36], terwijl het studieprogramma gebaseerd is op minimaal 40 weken werk per jaar). Dit impliceert dat van je verwacht wordt dat je met het Theoretische Deel van dit vak zo'n 10 uur per week bezig bent (maal 40/36?). Op het college en werkcollege ben je 4 uur per week (inclusief de pauses). Kortom je moet er van uitgaan dat je minimaal 6 uur ook buiten de contacturen nog aan het vak moet werken (studeren, werkcollegeopgaven bekijken en huiswerkopgaven maken).

Voor de tijdsbesteding aan het Praktische Deel kan je eenzelfde schatting geven.

  © Gerard L. G. Sleijpen   <G.L.G.Sleijpen@uu.nl>
  Last modified: