Het Droste-effect (recursie) in toneel: O, waar ben ik? (Armando & Cherry Duyns, 1978).