Steven Wepster — homepage

Zie Wiskuu voor praktische informatie over de opleidingen wiskunde en wiskunde&toepassingen
Olympiade Finaletraining
Henri Poincaré Symposium, 20 Sep 2012
Kashani en Van Ceulen
Informatie over het Poincaré-seminarium 2011 (pdf)
Mathematical Life in the Dutch Republic
My book is available from Springer's.
Precomputed Lunar Distances

Ludolph van Ceulenjaar 2010
Plaatsbepaling met de sterren, workshop op de NWD 2009.
Wiskundige Technieken 1+2 2013/14
College WISL901 Historical Aspects of Classroom Mathematics 2014
College WISB382 Geschiedenis van de Wiskunde 2013/14
VWO-Masterclass Fast Fourier Transform, foto's
RSA notebook
Old homepage
(manually change "-at-" into something more useful)
Steven Wepster
Last modified: Thu Feb 7 18:29:43 CET 2013