Infinitesimaalrekening A 2018/19

Direct naar:
Tentamenstof en toetsing,
Cursusideologie,
Inleiding Webwork,
Colleges,
september,
oktober,
november,
oude tentamens

Rooster

Ga naar osiris, zoek op code (WISB132) of naam, kies tabblad "Rooster"
Of kijk MyUU of op de cursusplanner.
Het eerste werkcollege op dinsdag 11 september, 11-12:45 uur is verplicht voor iedereen. Je krijgt dan een "zelftest" over vwo-vaardigheden.

Docent

Dr. Steven Wepster
s.a.wepster apestaart gmail punt com of uu punt nl
gehuisvest in kamer 705 van het Hans Freudenthalgebouw

Assistenten per groep, en College Respons Groep (CRG)

Assistentengroep CRG
Carlo, Erik1 Anouk
Tess, Thomas 2 Ivar
Luca, Valerie 3 Max
Dusan, Celine 4 Royce
Felix, Tim 5 Vera
Lars, Miriam 6 Max of Davy

Boek

R.A. Adams and Chr. Essex, Calculus: A Complete Course, Pearson, Toronto; je kunt de 8e of de 9e editie gebruiken.

De correcte Nederlandse namen voor begrippen uit het boek staan in deze woordenlijst Engels - Nederlands.

Tentamenstof en Toetsing

De tentamenstof bestaat uit alle opgegeven paragrafen uit het boek (zie overzicht per week hieronder), de behandelde theorie, voorbeelden en de opgaven. Uit de colleges en de opgaven blijkt waar de nadruk op ligt.

Bij het eerste werkcollege krijg je een VOORKENNISTOETS. Deze toets is verplicht: als je de toets niet maakt, kan je alleen nog een tentamenresultaat krijgen door zo spoedig mogelijk een afspraak voor een gesprek te maken met de docent of de studieadviseur. Deze toets telt niet mee voor je eindresultaat.

Verder is er tweemaal een tussentoets en driemaal een inleveropgave. Deze dienen om je terugkoppeling te geven op je vorderingen en ze tellen mee voor het eindcijfer.

De tussentoetsen maak je tijdens het werkcollege. De inleveropgaven maak je op eigen gelegenheid. Voor de inleveropgaven gelden zeer strikte inleverdeadlines. Deze zijn altijd aan het BEGIN van het werkcollege. Te laat inleveren is NIET MOGELIJK.

Voor elke tussentoets of inleveropgave krijg je 0, 1 of 2 punten. In totaal kun je dus maximaal 10 punten halen. Deze punten tellen voor 25% mee in het eindcijfer. De overige 75% is het cijfer voor het tentamen aan het eind van de cursus. Om te slagen moet je Voor dit tentamen minimaal een 5,0 halen en je eindcijfer moet meer dan 5,5 zijn, dan wordt het afgerond op minstens 6.

Bij toetsen en tentamens mag GEEN electronica (waaronder rekenmachines, telefoons) gebruikt worden en ook GEEN naslagwerken (formulekaarten e.d.).

Hertentamenregeling

Het hertentamen staat open voor studenten die: Inspanningsverplichting: van elke student wordt actieve deelname aan de cursus verwacht. Daarnaast moet worden voldaan aan de volgende aanvullende eisen: Bij het hertentamen geldt de uitslag als 100% van het eindcijfer: tussentoetsen en inleveropgaven tellen niet meer mee.

Aanwijzingen en normering

Bij alle toetsen en tentamens geldt een (mogelijk lichte variatie op) de standaard aanwijzingen en normering. Bij de kleine toetsjes tijden het werkcollege is het praktisch gezien niet mogelijk om bepaalde studenten extra tijd te geven; daarom maken we de toetsen zo dat iedereen ze in de beschikbare tijd kan maken. Bij de (her)tentamens is er wel verlenging mogelijk. Dit moet je regelen via de studieadviseur.

Cursusideologie

Wiskunde leer je alleen door DOEN en niet door alleen te kijken hoe iemand anders (bijv docent) het doet.
Let op, het tempo ligt hoog en de stof is echt moeilijker dan op het VWO.
Om dit vak te halen moet je daarom de volgende aanwijzingen in acht nemen.
 1. TIJD:
  Besteed 20 uur per week aan de cursus.
  Dit is de nominale studietijd maar als je achterstanden hebt zal het waarschijnlijk niet genoeg zijn.

 2. VOOR HET HOORCOLLEGE:
  Kijk op deze site waar het college over zal gaan. Zoek de paragrafen op in het boek.
  Vraag je af wat je al weet, wat nieuw is en wat je moeilijk lijkt. Probeer een makkelijke opgave.
  Je hoeft het nu zeker nog niet te begrijpen. Wat zou je bij het college willen vragen?

 3. BIJ HET HOORCOLLEGE:
  Wat wil je er wijzer worden? Heb je je goed voorbereid? Probeer je vraag te stellen. Wel of niet aantekeningen maken is eigen keus.

 4. PRATEN BIJ HET HOORCOLLEGE is verboden.
  Iedereen moet zich goed kunnen concentreren op wat de docent vertelt. Als je liever zelf praat dan is het hoorcollege voor jou niet geschikt. Whatsapp, facebook en zo leiden ook heel erg af maar daar heb je alleen zelf nadeel van, dus vooral doen (en alvast succes met je BSA...)

 5. TE LAAT KOMEN BIJ HET HOORCOLLEGE
  Hinderlijk! maar het kan gebeuren. In ieder geval doe je dat zo zachtjes mogelijk en via de ACHTERingang van de collegezaal. Anders ontmoet je een Hele.Chagerijnige.Docent.

 6. PROBEER OPGAVEN EERST IN JE EIGEN TIJD.
  Het zijn huiswerkopgaven. Je moet er dus niet pas aan beginnen als je bij het werkcollege komt.

 7. REFLECTEER OP ELKE OPGAVE.
  Wat heb je van de opgave geleerd? Als het vooraf erg moeilijk leek: hoe ben je er doorheen gekomen? Waarom werkte je eerste aanpak wel/niet? Zou het ook op een andere manier kunnen? Wat als je de opgave een klein beetje verandert? Had je de uitkomst kunnen zien aankomen?
  VAN DIT SOORT REFLECTIE LEER JE HET MEEST!

 8. BIJ HET WERKCOLLEGE
  kun je samenwerken en hulp vragen over lastige opgaven en stof, als je er zelf niet uit kwam. Normaal gesproken zul je met de opgaven 1 a 2 colleges achter lopen. Schroom vooral niet om vragen te stellen over oudere opgaven!
  Bij het werkcollege mag je niet aan andere vakken werken: dat doe je maar ergens anders. De werkcollegeleiding zal je daaraan houden.

 9. TOETSEN:
  Zie hierboven bij toetsing.

 10. ZORG DAT JE BIJ BLIJFT!
  We gaan hard. Je bent gewaarschuwd.
Lees "Lof der Lezing": een onthullend artikel over het volgen van wiskundige colleges (en andere voordrachten).

Webwork

Webwork is een website met oefenmateriaal. Je kunt er ook met je telefoon in, indien nodig. Je moet eerst inloggen met Voorbeeld: student Sophie Germain met email A.A.LeBlanc2@students.uu.nl en studentnummer 1000151 heeft username a.a.leblanc2 en password 1000151.

Extra marsopgave (vrijwillig): vind en verklaar alle bijzonderheden in dit voorbeeld. Inleveren mag op donderdag bij aanvang van het HOORcollege. Van de correcte oplossingen worden de (max vijf) beste uitgezocht en beloond met een minimars.

Kies na de eerste inlog direct een nieuw password om te voorkomen dat iemand jouw werk verknoeit.

Na inloggen krijg je een rijtje "Homework sets" te zien. De namen corresponderen met de omschrijvingen bij elk college. Bij elke set staat ook een "due date", dat is het laatste moment waarop je nog antwoorden kunt invoeren.

In elke Homework set zitten een 15-tal opgaven, min of meer. Het is vaak handig om elke opgave eerst helemaal op papier te maken voordat je het antwoord invoert. Als het dan fout blijkt te zijn, kun je nagaan waar de fout in je uitwerking zit. Je hebt meestal eindig veel kansen om een goed antwoord te geven. Een goede, duidelijke uitwerking kan ook later handig zijn voor je tentamenvoorbereiding. Als je meer oefenmateriaal wilt dan kun je vergelijkbare opgaven in het boek vinden.

Er is een pagina met informatie over invoeren van formules en notatie. Let op dat bijvoorbeeld 1/2x wordt geinterpreteerd als (1/2).x terwijl je misschien 1/(2x) bedoelde. Zorg dus voor voldoende haakjes. Soms is Webwork een beetje dom en kan hij jouw antwoord niet herkennen als juist. Als je denkt dat je dit tegenkomt, bespreek het dan met de werkcollege-leiding. Verder is het naar verwachting allemaal wel duidelijk.

Infi A van week tot week

Dit is planning; de realiteit kan afwijken!

ma 10 sep: introductie, veeltermen, factorstelling

di 11 sep: voorkennistoets en introductie WebWork

Hier de resultaten van de voorkennistoets:
Resultaten van de voorkennistoets

do 13 sep: complexe getallen

di 18 sep: alleen WC; deadline inleveropg 1

wo 19 sep: factoriseren, de complex exponentiële functie

Webwork liep dinsdag opnieuw vast dus het lijkt toch te komen doordat iedereen tegelijk inlogt. Dit is nieuw en men begrijpt nog niet waar het aan ligt. Donderdag a.s. gaat er iemand live meekijken op de server om erachter te komen. Dus zorg ervoor dat het donderdag weer mis gaat!

do 20 sep: limieten

MARSOPGAVE (vrijwillig) di 25 sep om 9 uur inleveren bij het HC: Vind een algebraische uitdrukking voor cos 18 graden. Algebraisch wil zeggen dat in de uitdrukking alleen gehele getallen en de operaties plus, min, keer, delen en worteltrekken voorkomen. Hint: factoriseer z^5-1, in de "lange" factor de substitutie t=z+1/z.
Let op: de regels voor uitwerkingen zijn ook van toepassing op Marsopgaven!

di 25 sep: continuiteit en differentieerbaarheid; toets 1

do 27 sep: primitieven, d.v., en een paar "nieuwe" functies

WEBWORK heeft donderdag een upgrade gehad.
Daarom het verzoek om dinsdag om 11 uur weer massaal in te loggen.
Let er wel op dat je laptop verbinding maakt via Eduroam (NIET: UU-visitor!)

di 2 okt: integratie en meer d.v.; deadline inleveropg 2

do 4 okt: breuksplitsen; 2e orde homogene d.v.

di 9 okt: diff-toepassingen: extremen, buiging, Tayloren

MARSOPGAVE: Los het probleem op de laatste (5e) pagina van de conceptest van 9 oktober op. Inleveren uiterlijk dinsdag 16 okt om 9 uur bij aanvang van het HC.
WEBWORK zal donderdag tijdens HC even offline zijn om nieuwe serverinstellingen in te voeren.

do 11 okt: integratie met substitutie

Tijd besteed aan Infi in laatste 7 dagen Uitslagen toets 2

WEBWORK: Problem 1 in de set met Substitutie rekent het goede antwoord fout (negeren!) en Problem 10 had hier niet in moeten zitten, die gaat niet met substitutie maar met partieel integreren. Ik heb nu beide opgaven bij iedereen goed gerekend.

di 16 okt: partieel integreren; toets 2

do 18 okt: oneigenlijke integralen

Hier nog een humoristisch filmpje over het kelderniveau (en bier)

De colleges van di 23 okt en do 25 okt zijn nu omgewisseld. De inleverdeadline is mee verhuisd en Webwork deadlines zijn nu voor beide sets gelijk.

di 23 okt: "inverse" substituties

MEDEDELING: Bij Taylorbenaderingen geen foutschatting (hier was blijkbaar misverstand over)
MARSOPGAVE (inleveren do om 13:15):
bereken de integraal van 0 tot 1 van wortel(x+wortel(x+wortel(x+wortel(... ...) dx (de wortels zijn dus oneindig diep genest).

EXTRA TWIN BIJEENKOMST OVER KEPLER'S WETTEN: do 11-12 uur in MIN 201. Deze opdrachtenset wordt uitgedeeld en je krijgt er enige toelichting bij. Misschien handig om vooraf alvast te kijken waar je moeilijkheden verwacht (dit wordt gebruikt bij het college Mechanica).

do 25 okt: nog wat over limieten en zo; deadline inleveropg 3

De oefententamens staan hier onderaan.
Studenten kunnen tijdens het HC van do 1 nov een (deel)opgave uit tentamen CHI voordoen. Als je dat wilt dan kun je je dinsdag 30 okt bij mij opgeven.
Je kunt ook een (deel)opgave uit PSI of XI voordoen in je eigen WC op donderdag. Daarvoor moet je je opgeven bij je eigen WC-begeleiders.

di 30 okt: iets over reeksen

do 1 nov: oefententamens

Week 45 tentamen

do 8 nov 13:30-16:30 DAVID LLOYD HAL 3 (Vechtse Banen)
tips voor het overleven van een tentamen

Hertentamen

do 3 jan 17-20 uur, Educatorium Gamma

Tentamens

Hier zijn drie oefententamens xi, chi en psi. Ze zijn iets te lang maar geven wel een goede oefening over de hele breedte van de stof.
De uitwerking van chi hebben jullie in het HC zelf gemaakt.
Overige uitwerkingen: xi, chi en psi.

A-eskwadraat houdt een archief bij met oude tentamens.
Dit was het tentamen 2018 met uitwerking
Dit was het hertentamen 2018 met uitwerking

Verborgen Talentengroep

De Verborgen Talentengroep is bedoeld om een beperkte groep studenten die het tentamen niet gehaald hebben te begeleiden richting hertentamen. Je kunt aan deze groep deelnemen indien je aan de volgende voorwaarden voldoet: Na aanmelding krijg je een persoonlijk intakegesprek. Hierbij kijken we samen welke kennis en/of vaardigheden je nog beter onder de knie moet krijgen, en je krijgt een opdracht mee om je studieritme in kaart te brengen. In de resterende tijd tot aan de kerstvakantie volgen nog enkele (groeps)bijeenkomsten waarin gezamenlijk aan opgaven gewerkt wordt.
Tien geboden voor succes bij wiskunde

 1. Wiskunde is niet goddelijk, en gij hoeft haar niet te aanbidden: maar gij zult wel dagelijks oefenen.
 2. Ken uw sterkten en uw zwakheden, opdat gij geen vals beeld van uw capaciteiten zult maken.
 3. Misbruik de algebraïsche vaardigheden niet, maar beheers ze tot in de puntjes.
 4. Houd uw rust in ere: vermijd ingewikkelde berekeningen als er een korte, simpele weg is.
 5. Eer uw symbolen en formules: behandel ze met zorg en aandacht, begrijp hun betekenis en laat ze niet onder uw potlood vandaan glippen.
 6. Keer op uw schreden terug als het water tot aan uw lippen staat of als u door de bomen het bos niet meer ziet. Waarschijnlijk hebt gij in een eerder stadium iets over het hoofd gezien.
 7. Deel niet door nul: wees op uw hoede, het 0nding houdt zich verborgen en kruipt onder uw deelstreep als gij even afgeleid bent.
 8. Raak niet in paniek, maar identificeer het gevaar en neutraliseer het.
 9. Wantrouw uw antwoorden totdat zij zich bewezen hebben.
 10. Begeer pas de volgende opgave nadat u op de huidige gereflecteerd hebt: wat werd er gevraagd, wat leek u moeilijk, en hoe hebt gij overwonnen.