Inleiding Geschiedenis van de Wiskunde 2017/2018

Deze pagina wordt wanneer nodig bijgewerkt.
Direct naar: Rooster, Randcondities, Links

Algemeen

Tijd en plaats:

Docent:

dr. Steven Wepster, Wiskunde kamer 705

Assistent:

Femmie Bisschop

Literatuur:

Dit jaar gebruiken we een diktaat dat je kunt kopen bij de diktatenverkoop van A-Eskwadraat of zelf kunt downloaden in twee delen: algemeen en reader. Hierbij horen de volgende video's.

Cursusbeschrijving:

Toetsing en weging:

Om een tentamenresultaat voor deze cursus te krijgen, moet je aan de volgende eisen voldoen: Bij de beoordeling geldt:

Waarschuwing:

Bij geen enkele opdracht in deze cursus is het toegestaan om zinsneden of stukken tekst van het internet over te nemen. Tekst (letterlijk dan wel geparafraseerd) overgenomen uit andere bronnen moet altijd als zodanig duidelijk herkenbaar zijn en bovendien voorzien zijn van een verifieerbare bronvermelding. Bij figuren moet ook altijd de bron worden vermeld.

Ook voor individueel in te leveren huiswerkopdrachten geldt: samenwerken mag, maar ingeleverde uitwerkingen mogen niet letterlijk of geparafraseerd dezelfde tekst bevatten. D.w.z.: overleg desnoods over aanpak, belangrijke kwesties etc, maar schrijf zelf je uitwerking uit.

Wie zich hier niet aan houdt maakt zich schuldig aan plagiaat. Indien plagiaat wordt vermoed zal dat bij de examencommissie van de student gemeld worden met het verzoek om zo nodig sancties op te leggen.

Rooster

Hieronder betekent D = diktaat, R = reader. De paragraafnummering in D en R is niet gelijk; kijk zelf welke teksten uit R bij de genoemde paragrafen in D horen. De opgegeven huiswerkopdrachten uit D moeten uiterlijk donderdag bij het HC worden ingeleverd. Extra opdrachten die los worden uitgedeeld en/of hier op de site staan mogen een week later worden ingeleverd.

di 6 feb, do 8 feb

D paragraaf 0 t/m 3 (bij 3 hoort Reader par. R5)
Vergeet ook niet de bijbehorende video's te bekijken!
Huiswerkopgaven: 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 3.5. NB: huiswerk uit het diktaat moet altijd individueel gemaakt worden! Dit heb ik dinsdag niet voldoende duidelijk gezegd.
Inleveren (afwijkend van de algemene regel) op di 13 feb.
In de handout staat een extra opdracht die do 15 feb moet worden ingeleverd.

di 13, do 15 feb

D 4, 5, 6
Huiswerkopgaven: 5.10, 5.12, 6.1(h) donderdag inleveren.
Dinsdag: workshop Euclides lezen, proposities en opdrachten
Donderdag: Diophantus-opdracht (inleveren do 22/2)

di 20, do 22 feb

D 7, 8, 9. De video bij 7 mag je niet missen!
Huiswerkopgaven: 7.5 (zoek zo nodig zelf uit wat de equinoxen zijn), 8.1, 8.2, 8.4. Donderdag inleveren.
Aan de opgaven van par.9 gaan we donderdag klassikaal werken. Ook daar zit een goede video bij.

di 27 feb

Oude Boekenopdracht. Dit college is in de Universiteitsbibliotheek, Heidelberglaan, op de 6e verdieping tegenover de lift in de Bucheliuszaal. De uitwerking inleveren op di 6 maart.

do 1 maart

D 10, 11, 12: bij deze paragrafen doen we workshops in het hc ipv huiswerk.
Slides algemeen (kijk uit, 32MB) en workshop (kijk uit, 70MB)
Huiswerkopgaven: 9.3 t/m 9.6. Opg. 9.4(c) moet luiden: "Derive from Biruni's numerical result a sensible and informative statement about the accuracy of his trigonometry table(s)."

di 6, do 8 maart

D 13, 14, 15
Verder: dinsdag introductie van het essay de eindopdracht, en college over het zoeken van/verwijzen naar literatuur.
Huiswerkopgaven: 13.7, 13.8, 15.5 donderdag inleveren.
Hint bij 13.8: ga uit van het probleem waar Leibniz op doelt: wat wordt er gevraagd, wat zijn de gegevens, en wat kun je daarmee als je Descartes cq Leibniz bent? Als je daar rustig over nadenkt dan vind je wellicht een relatief kort antwoord op de opgave.
De jokeropgave mag donderdag ook worden ingeleverd.
Donderdag: Wiskunde in de Nederlandse Gouden eeuw (pas op: 18 MB)

di 13, do 15 maart

D 16, 17
Di: college over Descartes, slides
Do: workshop over Lebniz: we "doen" opg.17.2, kijk vooraf naar deze film en lees het dictaat par.17!
Huiswerk: van Descartes par.16 deze alternatieve opgaven en van Leibniz opg.17.3 a-f; hiervoor staan hints onder de alternatieve opgave.
17.3 heeft alles te maken met de workshop en misschien kom je er niet direct uit. Stel er dan di of do vragen over. Daarom: inleveren mag eventueel nog op vrijdag in mijn postvakje.

di 20, do 22 maart

D 18, 19
slides dinsdag over de hoofdstelling wel of niet bij Leibniz en donderdag over de 18e eeuw
20 maart: prospectus inleveren
Huiswerkopgaven voor 22 maart:
18.1 "conclude the proof" dwz maak het bewijs af; Deze opdracht over Newtons maantest ipv de opgaven in het dictaat; en 19.2,4,5

di 27, do 29 maart

D 20, 21
Dinsdag hebben we gekeken naar de geschiedenis van complexe getallen, o.a. aan de hand van deze opgaven (niet bedoeld om in te leveren). Er zat nog een klein typfoutje in opg.3 en die is in deze versie verbeterd.
Huiswerkopgaven voor 29 maart: reeksopgave en 20.5 a-h (i mag ook), 21.3.
Hint bij 21.3.c: gebruik een of andere variant van (p+q)/(p-q)=1+(2q)/(p-q), en doe je rekenwerk eerst op een kladblaadje tot je eruit bent.

di 3, do 5 april

D 22, 23
Huiswerk voor do: 22.4, 23.14.
Bij 23.14: wijs heel precies aan welke stap in Legendres bewijs mis gaat, en licht kort toe met behulp van fig. 26.
Het tentamen staat hier.
Tip 1: werk het niet in 1x af. Leg het af en toe even weg en denk er rustig over na, op de fiets of tijdens de afwas.
Tip 2: je kunt de url op triviale wijze veranderen om bij de tentamens van de laatste 2 jaren te komen (met uitwerking en commentaar). Maar bedenk: we hadden toen wel een boek waar je veel meer in op kon zoeken en daar waren de vragen ook op gericht.
Veel succes!

vr 20 april

Uiterste inleverdatum voor essays, reparaties, whatever

Links

Zoeksystemen van de Universiteitsbibliotheek met o.a. catalogus, digitijdschriften, woordenboeken en (via link Wiskunde) MathSciNet
Webpagina Jan Hogendijk met o.a. onder "Bibliografie" veel Nederlandstalige vakliteratuur
Biografisch woordenboek van Nederlandse wiskundigen in opbouw
Handleiding Bachelorscripties Aanwijzingen voor het schrijven van een essay
LibGuide Citeren van de UB
Introductie LaTeX en bibliografie
Geintegreerde TaalBank handig voor het opzoeken van de betekenis van Nederlandse woorden in vroeger tijden (bijv. als je oude (wiskunde)boeken leest).Contact:
Steven Wepster